Důležité:


Adresář firem - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Jedná se o ucelený pohled na seznam vašich dodavatelů a odběratelů. Tento seznam pracuje nad stejnými daty jako Číselníky/Organizace, zobrazení a pořizování údajů je však přizpůsobeno potřebám Přepravních služeb.

Obecně lze doporučit, aby v tomto seznamu byly pouze organizace, které mají k vaší firmě nějaký finanční vztah (vystavujete na ně faktury nebo od nich faktury dostáváte) nebo se kterými máte častý obchodní kontakt. Ostatní firmy (celní úřady, místa nakládek a vykládek apod.) zadávejte do seznamu Pomocných adres.

Upozornění Organizace s číslem nula (0) v systému podchycuje údaje o vaší firmě. Je nutné, aby u ní byly doplněny všechny údaje, které jsou nutné pro prezentaci vaší firmy jak v obchodním styku, tak ve vztahu k orgánům státní správy.

Popis údajů

Číslo organizace ... jednoznačný identifikátor organizace v rámci systému Helios Orange. Způsob a rozsah přidělování čísla lze ovlivnit nastavením v Možnosti/Konfigurace - správa systému/Firemní.


Stav ... vyjadřuje přístupnost organizece při výběrech

  • Aktivní ... firma je přístupná.
  • Blokovaná ... při výběru takto označené organizace je obsluha upozorněna na její blokování, ale lze ji vybrat.
  • Zakázaná ... firmu nelze vybrat.


Právní forma

  • Právnická osoba
  • Fyzická osoba


Druh činnosti ... disponent může přímo určit, zda firma je dopravního a/nebo zasilatelského charakteru (identifikátor lze inicializovat v Nastavení parametrů/Základní údaje). Následně se využívá pro potřeby rychlé předfiltrace na organizace při výběru dopravce v pozici nebo celokamionové zásilce.


Nadřízená organizace ... vazba na jinou organizaci. Pomocí tohoto údaje lze podchytit organizační strukturu cizích organizací.

Upozornění Modul Přepravní služby lze nakonfigurovat tak, že fakturace kalkulačních položek podřízených organizací bude směřována na nadřízenou organizaci.


Název ... jméno organizace podle výpisu z OR. Pokud použijete tlačítko přenos, zobrazí se seznam všech firem, které mají kdekoliv v názvu vámi vepsaný řetězec znaků (obdoba rychlého filtru nad adresářem firem) - omezení zadávání duplicit. V případě, že máte nainstalovaný modul Přepravní služby/Nabídky a poptávky, je k dispozici tlačítko vedle názvu organizace. Po jeho stisknutí se zobrazí seznam nabídek, u kterých není u zákazníka přímá vazba na seznam organizací (mají doplněnou pouze adresu bez čísla organizace). Po výběru nabídky se obsah polí, která popisují zákazníka, přenese do organizace.


Druhý název, ulice, PSČ, místo sídla, stát ... další popis organizace.


DIČ ... aktuálně platné daňové identifikační číslo (pokud bylo přiděleno).


IČO ... identifikační číslo organizace (pokud bylo přiděleno). Systém automaticky hlídá duplicitu zadání IČO a obsluha je případně upozorněna.


Čárový kód EAN13 ... identifikační číslo přidělené v rámci mezinárodního registru organizací (pokud bylo přiděleno).


Upozornění ... libovolný text, který chcete, aby se zobrazil při výběru dané organizace.


Poznámka ... libovolný text.

Popis dalších záložek

Pevné kurzové přepočty ... při přepočtech sazebníků a fakturaci lze pro vybrané firmy definovat pevný přepočítávací koeficient vůči tuzemské měně. Přepočty pak neberou zřetel na kurzovní lístek (tato záložka je přístupná pro všechny firmy). Seznam všech pevných přepočtů bez ohledu na firmu si můžete prohlédnout v menu Kalkulační vzorec/Pevné kurzové přepočty. Pokud uvedete kurz určité měny pro vlastní organizaci, vyřadíte tím kurzovní lístek (vhodné využít v případě, že chcete kalkulovat s jinými kurzy /např.měsíčními/, než jsou v obecném kurzovním lístku)!


Povolení ... seznam povolení, kterými disponuje tento dopravce (přístupné pouze pro dopravní firmy).


Typy vozidel ... seznam všech typů vozidel v kombinaci s SPZ, které během Vaší činnosti systém automaticky zaznamenal nebo jste si doplnili (přístupné pouze pro dopravní firmy). Lze se na něj odvolat z pozic (u kusových zásilek) nebo přímo ze zásilky (u celokamionových zásilek).


Doplňující údaje/Poštovní adresa ... modul Přepravní služby může tento údaj využívat při tisku faktur, pokud místo doručení faktury neodpovídá názvu a adrese dané firmy (závisí na implementaci).


Specifické služby nad seznam firem

Fakturovat ... systém projde všechny zásilky, které jsou označeny pro fakturaci a vygeneruje hromadnou fakturu pro tohoto zákazníka.


Položky SBS ... zobrazí se Vám přehled všech kalkulačních položek, kde je jako plátce či dodavatel uvedena tato firma.

Další informace najdete v hlavní dokumentaci Číselníky/Organizace ...

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export