Důležité:


Řízení peněžních toků - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Při akci aktualizace peněžních toků v přehledu Peněžní toky - doklady a zapnuté funkcionalitě návazných dokladů při použití různých MJ bez přepočtu MJ pro stejné zboží na návazných dokladech akce neproběhne (nemůže proběhnout). Pro informaci uživatele je zobrazena vysvětlující hláška:

"Neexistuje vztah mezi MJ"


Novinka Byla přidána nová konstanta do Řízení peněžních toků, Konstanty a číselníky: Počet dnů zpět pro aktualizaci dokladů PT. Akce Aktualizace peněžních toků bude brát pouze doklady, které vzhledem k aktuálnímu datumu nejsou starší než datum případu dokladů ponížené o Počet dnů zpět pro aktualizaci dokladů PT. Výchozí nastavení 0 dnů, což znamená bez omezení.


Novinka Ve vazbě "Doklady" v přehledu "Peněžní toky doklady" byla doplněna vazba na objednávky vydané.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka V ŘPT bylo upraveno plnění datumu plnění - uživatel. Pro Objednávky vydané se nově plní toto datum datem úhrady zadaným uživatelem obdobn+ě jako u ostatních dokladů.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export