Důležité:


Řízení peněžních toků - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2017.1000 ze dne 11.10.2017

Novinka U atributů Maximální částka skonta a Uplatněné skonto byl nastaven finanční formát zobrazení čísla (#,##0.00).


Oprava Je opravena chyba, kdy v modulu řízení peněžních toků došlo ke zdvojenému napočtení položek tam, kde se ve skladových dokladech používají tzv. stínové položky (výroba, kompletace).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export