Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Řízení peněžních toků - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Novinka V ŘPT vznikl nový způsob nápočtu údajů pro mzdy. Více informací v dokumentaci Helios Orange.Verze 2.0.2014.0600 ze dne 27.06.2014

Novinka ŘPT Grafy a pohledy ke dni jsou datumově synchronizované.


Novinka Do editoru konstant ŘPT byla na první záložku přidán nový atribut Návazné doklady pro ŘPT.

Když není označeno, nezobrazí se ani záložka 2 - Návazné doklady pro ŘPT.


Novinka Režim návazných dokladů PT.

V konstantách ŘPT je nové zaškrtávátko Návazné doklady PT, výchozí neoznačeno. U stávajích uživatelů bude nastaveno podle toho, zda se Režim návazných dokladů PT používá (je přiřazena varianta) nebo nikoli

Když není označeno, nezobrazuje se záložka 2 a režim návazných dokladů PT se nebude používat.

Na druhé záložce je navíc nová konstanta, Aktualizace zpětně (dny). Jako výchozí 60 dní. Aktualizovat návazných dokladů PT se provádí zpětně pro maximálně zadaný počet dní vzhledem k datu realizace na dokladu, když není, k datu pořízení na dokladu. Pokud se Aktualizace zpětně nastaví na 0, je aktualizace dokladů PT neomezená, tj. analyzují se vždy všechny doklady bez časového omezení.


Novinka Do přehledu dokladů ŘPTa v PT k datu v nabídce "neuhrazené doklady" byla přidána akce Údaje pro ŘPT.


Novinka Datum pro ŘPT v dokladech zboží již není ve skupině „faktury i dobropisy“Verze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Novinka Peněžní toky k datu
 • Stávající atribut Stav je přejmenován na Obrat.
 • Analogicky atribut Stav CM.
 • Do přehledu byl přidán nový atribut Typ (Pohyby, Počáteční stav)
 • Byl přidán sloupec Stav, který pro měnu, variantu a kategorii načítá částku z obratu kumulativně podle atributu Datum vzestupně.
 • Analogicky sloupec Stav CM se napočítává z Obrat CM


Novinka Pole Datum pro ŘPT v údajích pro ŘPT nad saldokontem a ve fakturaci bylo rozšířeno.


Oprava Peněžní toky k datu - atributy Příjem, Výdej, Příjem CM, Výdej CM - nebyly naplněny částkami v předběžné a individuální analýze, pouze ve zdroji.

Opraveno


Oprava Zadání pohybů přes Individuální peněžní toky – když se při zadání zadá měna CZK (nenechá se tam „není), propíše se částka i do částky CM. Pokud se nechá „Není“, nepropíše se tam. Pokud se otevřel do opravy záznam s měnou CZK a dalo se znovu uložit, mohla se vynulovat částka v cizí měně.

OpravenoVerze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Oprava Řízení peněžních toků ke dni.

Případ, kdy je na peněžních tocíh ke dni navázáno více variant.
V nastavení PT má pokladna navázáno také více variant (stejné jako na PT ke dni)
Částka PS se napočetla vícenásobně, podle počtu variant.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0104 ze dne 20.01.2014

Novinka V přehledu Peněžní toky k datu je přidána akce s názvem Neuhrazené doklady před datem PT ke dni.

Nabízí zobrazení:

 • Zdroj
 • Předběžná analýza
 • Individuální analýzaVerze 2.0.2014.0100 ze dne 10.01.2014

Novinka V dokladech ŘPT se nezobrazovala částka CM ze salda. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export