Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Řízení peněžních toků - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka Volba varianty PT přemístěna v editoru konstant PT nahoru.

Jestliže není zadána žádná varianta PT, jsou všechna ostatní zaškrtávátka na záložce nepřístupná a nezaškrtnutá (nemají vliv na nápočet).
Po zadání varianty PT se zaškrtávátka uvolní k zadání.
Aktualizace dokladů peněžních toků napočítá i doklady, které mají zadanou jinou variantu PT, než je zvolena v konstantách.


Novinka Upravena volba konstanty Nápočet mezd do PT na:
  • 0 - Ne
  • 2 - Původní způsob

Při přechodu na novou verzi systém přenastaví tuto konstantu z nastavení 1 - Ano na 2 - Původní způsob.


Novinka Upraven nápočet dokladů peněžních toků pro uvolněné zádržné.

Doklad uvolněného zádržného obsahuje jen částku uvolněného zádržného.Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Novinka V modulu Řízení peněžních toků je možný rozpad peněžních toků podle zakázek.


Oprava Do dokladů peněžních toků se nenapočítavaly čátky v cizích měnách. OpravenoVerze 2.0.2013.0802 ze dne 10.09.2013

Novinka Při kliknutí na Nový se objevila chyba - Položka Datum musí být zadána.

OpravenoVerze 2.0.2013.0600 ze dne 18.06.2013

Oprava Při spuštění Aktualizace pro peněžní toky - celková se objevila chybová hláška:

Conversion failed when converting the nvarchar value 'A' to data type tinyint. OpravenoVerze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka Do přehledu Peněžních toků k datu jsou přidány kromě sloupce Stavu (zůstatek) i sloupce Příjmy a Výdaje.

Ukazatele grafu doplněn i o možnost volby zůsobu:

  • Stav
  • Příjmy
  • VýdajeVerze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka V modulu Řízení peněžních toků je doplněna funkcionalita Návazné doklady pro ŘPT.

Tím je umožněno vyhodnocovat PT pro různé druhy dokladů nikoli odděleně s použitím různých variant, ale společně v jedné variantě.
Tj. například společně vydané objednávky, příjemky, faktury přijaté, saldo nebo došlé objednávky, (expediční příkazy, rezervace), výdejky, faktury vydané, saldo.
Příklad pro doklady na vstupu: Vydaná objednávka - úplatní se částka pro ŘPT z této objednávky. Když se vytvoří příjemka položkovým nebo dokladovým převodem, pro ŘPT se uplatní částka z příjemky, ale částka z vydané objednávky se pro ŘPT neuplatní. Obdobně když se na fakturu přijatou převede příjemka, tak se uplatní částka pro ŘPT z faktury, ale částka z příjemky se neuplatní. A když se faktura přijatá zaúčtuje do salda, tak se uplatní částka pro ŘPT ze salda, ale částka z faktury přijaté se neuplatní.
Analogicky pro doklady na výstupu: došlé objednávky, (expediční příkazy, rezervace), výdejky, faktury vydané, saldo. Nezáleží na tom, který doklad vznikne napřed (zda např. příjemka a následně faktura nebo naopak).
Režim návazných dokladů pro ŘPT je nutno nastavit v Konstanty a číselníky, záložka 2 - Návazné doklady pro ŘPT. Zde je třeba označit druhy dokladů na vstupu a/nebo na výstupu (min. 2 pro vstup a min. 2 pro výstup) a přiřadit variantu pro návazné doklady pro ŘPT.
Částky pro uplatnění pro ŘPT lze editovat.


Oprava Při použití funkce Aktualizace pro peněžní toky – celková se mohla objevit hláška Položka 'Datum úhrady - individuální analýza' musí být zadána.

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export