Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Řízení peněžních toků - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka Pro potřeby vyhodnocování v modulu Řízení peněžních toků (ŘPT)přidán nový atribut v přehledu/editoru ukazatele.

Stav(=stávajícím ukazatelům nastavit Stav)
Příjem
Výdaj


Verze 2.0.2012.1006 ze dne 01.11.2012

Oprava Při Aktualizaci pro peněžní toky - úplná se objevovala chyba Položka Datum úhrady - individuální analýza musí být zadána!

OpravenoVerze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka V přehledu Došlé objednávky (v řešení) je možné zadat Datum pro ŘPT.


Novinka Řízení peněžních toků

Do přehledu Individuální peněžní toky byla doplněna do místního menu akce na hromadnou změnu Datum úhrady - zdroj.


Novinka Při aktualizaci v Řízení peněžních toků - Peněžní toky - doklady se do Částky - zdroj napočítává u individuálních peněžních toků Částka - zdroj snížená o Částku - skutečná.


Novinka V přehledu Individuálních peněžních toků je umožněno kopírovat:
 • hromadně
 • s možností posunu Datum úhrady - zdroj o zvolený počet dnů nebo měsíců nebo pevně zadaného datumu


Novinka Byly upraveny korekce a data úhrady indiv. analýza tak, aby korekce nebyla NULL ale 0 a datum úhrady indiv. analýza tak, aby bylo vždy konkrétní datum, nikdy NULL.


Novinka V přehledu Peněžní toky – doklady byly dopracovány vazby v F4-Nastav na prvotní doklady.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Byla upravena struktura nabídky přehledů vlevo ve stromové struktuře

Řízení peněžních toků

 • Individuální peněžní toky
 • Peněžní toky - doklady
 • Peněžní toky k datu
 • Konstanty a číselníky
  • Číselník variant PT
  • Kategorie PT
  • Nastavení PT


Novinka Nastavení peněžních toků bylo přesunuto do samostatného soudečku Nastavení PT.


Novinka Přehled Peněžní toky - doklady:

Akce Aktualizace pro peněžní toky - celková a Aktualizace označených dokladů (lokální):

Datum úhrady - předběžná analýza se doplňuje podle těchto pravidel:

Pro Druh zdrojového dokladu: Individuální, Saldo, Fakturace, Objednávky, Expediční příkazy, Příjem, Výdej a Uvolněné zádržné A pouze když je směr toku = Příjem a zároveň je zadáno číslo organizace

Datum úhrady - předběžná analýza se určí jako: Datum úhrady zdroj + Korekce splatnosti předběžná analýza odběratel v ostatních případech : Datum úhrady zdroj


Datum úhrady - individuální analýza se doplňuje podle těchto pravidel:

Pouze pro první insert dokladů: Pro Druh zdrojového dokladu: Individuální, Saldo, Fakturace, Objednávky, Expediční příkazy, Příjem, Výdej a Uvolněné zádržné A pouze když je směr toku = Příjem a je zadáno číslo organizace (TabPenTokDoklady.CisloOrgDoklad) Datum úhrady - individuální analýza se určí jako Datum úhrady zdroj + Korekce splatnosti individuální analýza odběratel

Pouze když je směr toku = Výdaj a je zadáno číslo organizace Datum úhrady - individuální analýzaDatum úhrady zdroj + Korekce splatnosti individuální analýza dodavatel v ostatních případech: Datum úhrady zdroj


Novinka Požadavek - při úhradě před datem pro nápočet Peněžních toků k datu, když bylo datum předběžné a/nebo individuální analýzy po datu pro nápočet Peněžních toků k datu, se tyto částky dostaly do předběžné a/nebo individuální analýzy ačkoli se již bezpečně vědělo, že je doklad zaplacen.

Proto byly Konstanty PT doplněny o konstantu: Dle realizace PT upravit i předběžnou a individuální analýzu. Výchozí stav - neoznačeno. Při označení pole Dle realizace PT upravit i předběžnou a individuální analýzu se v případě úplné úhrady, případě přeplacení, se zohledněním tolerance vč. tolerance v cizí měně, dojde k přepsání údajů v přehledu Peněžní toky - doklady a to pro sadu údajů předběžné a individuální analýzy: Datum úhrady ..., Částka ..., Částka CM ..., Kurz ... . Toto respektuje následná aktualizace Peněžních toků k datu.


Novinka Řízení peněžních toků - problematika závazků a pohledávek po splatnosti. Dříve se do přehledů Peněžní toky - doklady a následně do Přehledu peněžní toky k datu nedostaly (kromě salda).

Řešení:
Datum pro ŘPT, které bylo původně pouze v přehledech saldokonta, je doplněno do přehledů dalších dokladů: vydané faktury, přijaté faktury, příjemky, výdejky, vydané objednávky, EP, rezervace. Datum pro ŘPT není v dialogovém oknu uvedených dokladů. V uvedených přehledech se nastavuje akcí místního menu Datum pro ŘPT. Akce je hromadná. Po spuštění akce Datum pro ŘPT se otevře dialogové okno Editace datumu pro ŘPT, pomocí kterého lze Datum pro ŘPA přímo zadat nebo posunout o zadaný počet dnů dopředu nebo dozadu nebo lze dartum pro ŘPT zrušit.
Platí pravidlo: když není zadáno datum pro ŘPT, platí datum splatnosti z dokladu (faktury) nebo datum splatnosti určené podle pravidel doplnění hlůty splatnosti od data dodání, pokud není, od data případu. Ale když je datum pro ŘPT vyplněno, tak se použije datum pro ŘPT a k datu splatnosti se nepřihlíží.
Metodický pokyn:
Pro nezaplacené faktury po splatnosti musí uživatel rozhodnout
Předpoklad, zda bude faktura vůbec uhrazena:

 • není předpoklad, že bude uhrazena => datum pro ŘPT na tyto faktury nedoplňovat.
 • je předpoklad, že bude uhrazena => nutno odhadnout předpokládané datum úhrady a hromadně nastavit datum pro ŘPT. V praxi nejlépe rozdělit do několika skupin (bude zplaceno "ihned", "do týdne", "do 14 dnů", "do měsíce",...)

V případě faktur neuhrazených ani po datu pro ŘPT datum pro ŘPT hromadně zase posunout na předpokládané další datum úhrady.


Oprava Pokud je přehled Saldokonta/ Stav saldokonta prázdný, objevovala se po akci Datum splatnosti pro ŘPT chybová hláška Msg 102, Level 15, State 1, Line 1

Incorrect syntax near ')'. Opraveno


Oprava Přehled Peněžní toky - doklady

Akce Aktualizace pro PT - celková spočítala Datum úhrady - předběžná analýza náhodně podle jenoho saldokontního případu pro všechny saldokontní případy OpravenoVerze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka Přejmenování zkrácených veřejných názvů atributů:

Přehled Peněžní toky - doklady (BID 901):

 • DatUhradyAnalyza - Dat.uhr Anal
 • DatUhradyUzivatel - Dat.uhr Ind
 • DatUhradyRealita- - Dat.uhr Real

Přehled Individuální peněžní toky (BID 902):

 • DatUhradyZdroj - Dat.uhr Zdroj
 • DatUhradyRealita - Dat.uhr RealVerze 2.0.2012.0609 ze dne 22.07.2012

Oprava V případě změny předběžné analýzy pomocí update v dokladech peněžních toků vygenerovaných z individuálních peněžních toků se zdvojovaly řádky.

OpravenoVerze 2.0.2012.0608 ze dne 11.07.2012

Novinka Aktualizace pro peněžní toky - celková napočítala chybné hodnoty pro zdrojové doklady ze salda a trvala delší dobu než dříve.

Upraven nápočet dokladů pro ŘPT.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka V konstantách je nastaveno Způsob aktualizace individuální analýzy = zachovat rozdílné

V přehledu Peněžní toky - doklady je zadáno na zvoleném záznamu Datum úhrady - individuální analýza. Po provedení akce Aktualizace pro peněžní toky - celková zadané datum pro individuální analýzu zmizelo - přepsalo se dle atributu Datum úhrady - zdroj.
Upraveno, uživatele zadané datum úhrady je při aktualizaci zachováno.


Novinka Peněžní toky doklady - pravá myš - akce Nastavení PT

U příslušných řad dokladů se nastaví zaškrtávátko Zahrnout do předběžné analýzy.
Po opuštění přehledu a návratu zpět nebyl příznak nastaven. Opraveno.


Novinka Při spuštění akce Aktualizace pro peněžní toky - celková se objevila hláška "Existují banky bez žádné navázané varianty PT". Přitom na organizaci 0 je pouze jeden vlastní bankovní účet, který je do výpočtu ŘPT zahrnut (dle Nastavení PT).

Kontrola se nově provádí jenom na bank. spojení vlastní organizace.


Novinka Peněžní toky k datu, na záložce 7-Bankovní spojení se chybně zobrazovaly nejenom vlastní, ale i cizí bankovní účty.

Opraveno, vazba se vytvoří pouze pro bank. spojení vlastní organizace.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export