Řízení auditů, další přehledy - QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Přehled Úkoly z auditů

Přehled Úkoly z auditů poskytuje standardně seznam všech úkolů QMS, které byly pořízeny k záznamům v agendě Řízení auditů v souvislosti s řešením zjištěných nedostatků z auditu, případně i se samotnou přípravou auditu. Akce z místní nabídky jsou popsány v kapitole Úkoly QMS

Přehled Stav auditu

Přehled zobrazuje seznam stavů (fází) sledovaných v rámci přípravy auditu a v rámci řešení připomínek a námětů ze závěru auditu. Číselník je implementován na obecném číselníku 1 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Přehled stavů auditu s editorem stavu

Nový stav založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

  • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor stavu
  • Popis - název stavu
  • Poznámka - podrobný popis významu stavu. Zde doporučujeme uvést veškeré předpoklady, které mají být v souladu s popisem daného procesu v ISO dokumentaci splněny, pro přechod do daného stavu.

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie auditů je daný stav určen. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

Přehled Oblast QMS

Přehled oblastí QMS s editorem oblasti QMS

Přehled zobrazuje seznam oblastí QMS sledovaných v systému řízení kvality firmy. Číselník je implementován na obecném číselníku 2 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS. Číselník Oblast QMS je společný pro agendy Nápravná opatření, Preventivní opatření, Řízení auditů. Novou oblast QMS založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

  • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor oblasti QMS
  • Popis - název oblasti QMS
  • Poznámka - podrobný popis významu oblasti QMS

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie QMS je daný typ neshody určen. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

Přehled Druh auditu

Přehled Druh auditu s editorem druhu auditu

Přehled zobrazuje seznam druhů auditů používaných v v agendě Řízení auditů. Číselník je implementován na obecném číselníku 3 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Novou hodnotu založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

  • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor druhu auditu
  • Popis - název druh auditu
  • Poznámka - podrobný popis druhu auditu

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie agend QMS je daná hodnota určena. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export