Číselník pokladen - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


V číselníku pokladen tvoříte seznam pokladen, které používáte. Pokladny se odlišují jednotlivými druhy pokladních dokladů, které do nich uživatel pořizuje, např. pokladna v hlavní účetní měně, valutová pokladna, pokladna s nastavenou číselnou řadou nebo kontací. Dále můžete u konkrétní pokladny nastavit číselnou řadu i druh účetního dokladu pro účtování do modulu Účetnictví. Číselník pokladen otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Pokladna, Číselník pokladen. Nabídne se přehled již zadaných pokladen. Pokud otvíráte modul Pokladna poprvé, je tento přehled prázdný. Klepnutím pravého tlačítka myši v přehledu otevřete místní nabídku, kde můžete zadávat, opravovat, rušit a tisknout údaje. Tyto volby jsou popsány ve společné kapitole Volby místní nabídky.


Volba Nový

V této nabídce vytváříte pokladny, které budete používat pro zadávání pokladních dokladů a nastavujete vlastnosti těchto pokladen, např. způsob číslování dokladů, kontaci, která se bude nabízet pro zaúčtování, druh dokladu, do kterého se budou doklady účtovat, přednabízené tiskové formuláře a další. Stisknutím tlačítka Nový v panelu nástrojů se otevře formulář pokladny pro zadání údajů pokladny.

Zadání nové pokladny

Pokladna rady.png


Na formuláři pokladny jsou pod záhlavím listovací tlačítka Pageup.jpg Pagedown.jpg, kterými se pohybujete mezi již zadanými pokladnami. Pokud je přehled pokladen prázdný, listovací tlačítka jsou nepřístupná. Formulář má 5 záložek - Pokladna, Def.OK, Přednabízení, Konfigurace a Řada účtenek (tato záložka je editovatelná jen v případě, že uživatel má zakoupený modul Pokladní prodej).


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export