Úvod - Sklad zvířat

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Modul Sklad zvířat systému Helios Orange poskytuje komplexní přehled účetní evidence zvířat. Zvířata jsou evidována hromadně jako stádo s možností vlastní definice členění podle:

  • Kategorií zvířat ( telata, ovce, prasata, apod.)
  • Umístění zvířat ( Teletník A1, Stádo 22, apod.)

Ve Skladu zvířat se evidují "skladové pohyby" (nákup, prodej, převod, úmrtí, vzrůstový přírůstek apod.), které jsou realizovány jako příjemky a výdejky skladu zvířat. Každý skladový pohyb obsahuje informaci o typu pohybu, který je platný vždy pro definované kategorie zvířat.

Na základě "skladových pohybů“ systém přepočítává a zobrazuje Stav skladu zvířat, který obsahuje např. informace o stavu stáda v kilogramech, kusech, korunách nebo informace o krmných dnech a realizovaných nákladech. Stav skladu lze členit a následně zobrazovat, tisknout nebo exportovat podle kategorie, umístění, zakázky nebo dalších pomocných kritérií.

Hlavní odlišnost oproti klasické skladové evidenci v modulu Oběh zboží je možnost evidence v kusech i kilogramech současně a výpočty hodnot specifických pro živočišnou výrobu (krmných dnů, vzrůstových přírůstků, apod.). Také je zde možnost propojení na Majetek a v případě pořízení submodulu Karty zvířat detailní evidence jednotlivých kusů.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export