Úvod - Servis

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Dokumentace modulu, jenž je součástí systému Helios Orange, je rozčleněna tímto následujícím způsobem:

  • Čím začít nejdříve - nastavení souvisejících číselníků
  • Popis základních vlastností modulu Servis
  • Způsob práce jednotlivých číselníků, přehledů a editorů modulu Servis.

Rozvržení dokumentace je koncipováno tak, aby se co nejvíce přiblížilo uspořádání v Helios Orange.

Nastavení souvisejících číselníků

Modul Servis využívá jak svých číselníků, tak i společných ze systému Helios Orange. Je tedy dobré před započetím práce a vykazování nejprve co nejvhodněji vyplnit tyto společné, globální číselníky a pak již pouze využívat vyplněná data. Samozřejmě můžete průběžně doplňovat další informace. Některé číselníky jako Druhy dokladů pohybu zboží a ostatní uvedené v Globálních číselnících jsou nezbytně vyžadovány pro správný chod celého modulu Servis.

Rozdělení číselníků

Postup, co je nutno mít nastaveno, s doporučeným pořadím jednotlivých kroků, naleznete v příkladech.

Modul Servis

Cílem modulu Servis je nabídnout komplexní nástroj pro efektivní vedení evidence, rozdělování úkolů, vyhodnocování a plánování v oblasti servisních činností. Evidencí je zde myšlena jak řádně vystavená servisní karta, která může nést údaje o servisovaném stroji, tak i záznamy požadavků - potřebných servisních úkonů z Dispečinku. Správným použitím, neboli výstupem modulu Servis, je pak zefektivnění koordinace (správné rozdělení úkolů) zaměstnanců, možnost sledování vynaložených prostředků a času.

Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export