Důležité:


Úvod - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Součástí integrovaného systému Helios Orange je modul Pokladna. Tento modul může fungovat samostatně nebo může vytvářet doklady pro modul Účetnictví.

V modulu Pokladna si vytváříte vlastní číselník. Dále můžete využívat společné číselníky - číselník účetního rozvrhu, organizací, kontací, zaměstnanců, středisek, zakázek, vozidel, nákladového okruhu, cizích měn, kurzovní lístek.

Modul Pokladna umožňuje:

  • Vytváření jednotlivých příjmových a výdajových dokladů, jejich opravy v závislosti na stavu dokladu.
  • Zaúčtování pořízených dokladů do modulu účetnictví.
  • Tisk pokladních dokladů a pokladní knihy.
  • Vytvoření vlastních typů pokladen (číselník pokladen).
  • Účtování na útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla a zaměstnance.
  • Účtování v cizí měně, včetně pořizování prostřednictvím měny EURO.
  • Jednoduchý přenos do MS Excelu a MS Wordu.
  • Vlastní nastavení přehledů (zobrazení a tisk sloupců pomocí filtru).

Konstanty modulu Pokladna:

Možnosti - Konfigurace/správa systému - Pokladna

Možnosti - Uživatelské konstanty lokální - Pokladna

další


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export