Důležité:


Úvod - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Modul je určen pro firmy, zajišťující přepravu kusových a/nebo celokamionových zásilek do zahraničí a po tuzemsku. V subsystému sběrné služby je pak zahrnut i speciální modul pro sledování leteckých nebo námořních zásilek (včetně kontejnerových přeprav).

Podmoduly Sběrná služba a Spedice zaručují kontinuální sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy a umožňují vystavit širokou škálu formulářů na základě jediného zadání údajů o zásilce. Přehledné uspořádání dat, libovolný počet číselných řad pozic a zásilek, jednoduchá obsluha s vysokým komfortem uživatelského nastavení a množství pomocných číselníků (centrální adresář odběratelů a dodavatelů, kontaktní osoby, pomocné adresy nakládek a vykládek, dodací podmínky INCOTERMS, kódy nákladů a výnosů, kalkulační vzorce, popř. přístavy a letiště, letecké společnosti apod.) usnadňují a urychlují evidenci údajů, statistické vyhodnocení a následně i fakturaci na zákazníka. U každé zásilky lze sledovat v libovolných měnách jak předpokládané, tak i skutečné výnosy a náklady. Pro zajištění "jednotné cenové nabídky" v rámci firmy systém nabízí celou řadu uživatelsky definovatelných maticových sazebníků ( např. pro kalkulace manipulací, skladného, vystavení průvodních dokumentů apod.) nebo tzv. relačních sazebníků ( kalkulace ceny na základě relace mezi dvěma místy, určenými směrovým kódem a státem ). Sběrná služba pak pro složitější průběhy přeprav využívá tzv. skladová místa, kudy může zásilka "protékat" při překladech z kamionu na kamion (z oddělení na oddělení), zaskladnění do celního skladu apod. Do těchto skladových míst lze zadávat i zásilky, které dovezli cizí dopravci, popř. zásilky, u kterých ještě není stoprocentní záruka realizace. Pro podmodul Spedice je samozřejmostí podchycení libovolného množství a pořadí nakládek a vykládek u jedné zásilky. Naopak u Sběrné služby lze velice snadno sdružovat zásilky i pro přepravy typu terminál-terminál (společné místo nakládky a vykládky).

Po celou dobu práce vzniká protokol, který zaznamenává veškeré operace, které pracovník s danou zásilkou vědomě či nevědomě v systému vykonal. Do tohoto protokolu lze automaticky zaznamenávat i SMS zprávy od dopravce, které jsou přijímány prostřednictvím MS Outlook Express. Výnosy u zásilky lze fakturovat v libovolné časové posloupnosti, popř. lze spustit i tzv. hromadnou fakturaci za určité časové období nebo za určitého zákazníka.

Podmodul Pravidelné přepravy je určen pro sledování velkého množství přeprav mezi dvěma stejnými místy, realizovaných v delším časovém období ( velké stavby, rozvoz velkého množství určité komodity zboží apod.). Jedná se tedy vlastně o pozice s dlouhodobou realizací a následnou postupnou nebo celkovou fakturací na zákazníka.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export