Úvod - Kalkulace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Dokumentace modulu Kalkulace je koncipována tak, aby se co nejvíce přiblížila rozvržení posloupnostem systému Helios Orange. Na titulní stránce je rozcestník, odpovídající stromové struktuře Helios Orange.

Kalkulací obecně rozumíme propočet, výpočet nákladů na jednotku produkce, nebo objemu vykonaných prací. Kalkulace mohou být předběžné či výsledné, tudíž i součástí účetní evidence.
V modulu Kalkulací lze provádět výpočty a porovnání z velkého množství zdrojů informací, jako je oběh zboží, účetnictví, sklad zvířat a další. Můžete definovat výpočty velice obecně pomocí jednotlivých pravidel, typů a ostatních nástrojů tohoto modulu.
Při definici kalkulací se vychází ze skutečnosti, že existuje několik hlavních položek na jeden výkon. Např.: - výkon 7xx – dojnice – výrobky – mléko, tele, maso.

Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export