Důležité:


Úvod - Firemní aktivity

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Evidence aktivit

Modul Firemní aktivity (dříve CRM) umožňuje evidování a podrobné sledování jednotlivých aktivit tj. kdy, s jakou firmou, s kým a o čem se jednalo a jaký mělo jednání výsledek. K aktivitám eviduje úkoly, které z jednání vyplynuly, včetně jejich splnění, související jednání a dokumenty vztahující se k jednání. K aktivitě a úkolům lze přiřazovat skladové nebo službové položky a následně generovat skladové doklady, které jsou u aktivity evidovány.


Evidence úkolů, jejich plnění a následná fakturace

V modulu Firemní aktivity lze také evidovat úkoly včetně jejich ocenění, úkoly plnit a následně automaticky podle zadaných vstupních údajů generovat podklady k fakturám a klientům vystavovat faktury vydané do modulu Fakturace.

Úkoly lze ocenit několika typy honorářů, fakturaci lze provádět v různých měnách. Součástí funkcionality je i výsledné vyhodnocení fakturace.

MS Outlook

Modul Firemní aktivity (CRM) je úzce propojen s MS Outlook. Je možno přiřazovat e-maily k aktivitám, načítat a aktualizovat kalendáře v MS Outlook.


Konfigurace

Velmi důležitou vlastností každého modulu jsou jeho konstanty. Konstanty modulu Firemní aktivity se dají rozdělit do dvou skupin - systémové (pro všechny uživatele společné) a uživatelské (k uživatelskému jménu). Nastavením konstant ovlivňujete řadu vlastností modulu. Popis konfigurace viz kap. Konfigurace/správa systému, sekce Firemní aktivity. Pro lokální nastavení využijte popis v sekci Uživatelské konstanty - lokální

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Michal Ťupa, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export