Úvod - Fakturace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Modul pro evidenci vydaných a přijatých faktur a vzájemných zápočtů. Tak jsou rozděleny i jednotlivé přehledy. Vydané faktury (dobropisy) najdete v přehledu Fakturace, Vydané faktury. Přijaté faktury (dobropisy) pak v přehledu Fakturace, Přijaté faktury. Vzájemné zápočty v přehledu Fakturace, Vzájemné zápočty.

Sledujete daňové i nedaňové doklady, tuzemské i zahraniční. Pokud potřebujete, vytvořte si více číselných řad faktur (dobropisů).

Upozornění Při úplně prvním spuštění programu se řada číselníků předvyplní. Záznamy (útvar v organizační struktuře, základní druhy dokladů, skupiny zboží apod.) můžete využít a začít pracovat, upravit je nebo je smazat a definovat pro svoji potřebu záznamy nové.

Fakturu (vydanou, přijatou) vystavíte buď pouhým vypsáním textu nebo zařazením fakturačních položek z "katalogu" nebo použijete jako podklad pro vystavení faktury doklady z jiných modulů (nejčastěji Oběh zboží).

Fakturační položky zadáváte do jednotného "katalogu" Zboží a služby. Jako podklad pro vystavení faktury využijete např. Došlé objednávky nebo Výdejky modulu Oběh zboží. Na vydanou fakturu lze také převést Doklady Fakturační příkazy modulu Doprava.

Pro práci máte k dispozici řadu funkcí místní nabídky přehledu. K základním funkcím patří vystavení, tisk nebo zaúčtování faktury. Mezi základní patří i funkce pro práci s přehledem jako jsou Povolit seskupování, Nastav nebo MS Office (převedení obsahu přehledu do formátu *.xls a *.doc).

Zajímavá je např. funkce pro sledování úhrad vydaných faktur přímo v přehledu Vydané faktury (sestaveno z prvotních dokladů). Standardní "saldokonto" naopak najdete v modulu Účetnictví (sestaveno z účetních zápisů prvotních dokladů).

Tato část dokumentace systému je členěna následujícím způsobem :

  • Co udělat ze všeho nejdříve (Než začnete…).
  • Jak pracovat s přehledy modulu Fakturace (pořadí kapitol odpovídá jednotlivým volbám hlavní nabídky systému Helios Orange).

V přehledu Fakturace, Přijaté faktury najdete všechny přijaté faktury a dobropisy pořízené do systému. Klepnutím pravého tlačítka myši v přehledu vyvoláte místní nabídku se všemi funkcemi pro práci s přijatými fakturami.

Evidují se zde veškeré druhy (číselné řady) přijatých faktur. Faktury, dobropisy, vrubopisy, zálohové faktury ap., podle toho, jaké označení používáte a jak si nadefinujete číselník dokladů (druhy dokladů najdete v přehledu Oběh zboží, Zboží a služby, Druhy dokladů pohybu zboží). Z hlediska DPH může jít o daňové i nedaňové doklady. Z hlediska účetního jsou některé přijaté faktury účetními doklady, některé ne.

S pomocí definovaných formulářů pro tisk přijatých faktur lze vytisknout tzv. "košilku" došlé faktury, ale úpravou formuláře lze získat i jinou podobu tisku (došlá faktura může vypadat v tisku graficky stejně jako faktura vydaná). Pomocí definovaného formuláře je určen "obsah" přijaté faktury (údaje o dodavateli, položky faktury, platební podmínky apod.).

Vytvořená faktura nabývá několika "stavů". Stav Vystaveno odpovídá okamžiku, kdy jste vyplnili formulář přijaté faktury. Zadali jste všechny potřebné údaje a uložili (zapsali) fakturu k ostatním fakturám v přehledu. Stav Realizováno, odpovídá nejčastěji okamžiku, kdy přijatá faktura "byla předána" příslušné osobě v rámci firmy (například účetnímu). S tímto stavem může souviset stav další a tím je Připojeno k došlé poště. Tzn. že faktura byla navázána k dokladu v modulu Evidence pošty. V modulu Evidence pošty lze pak zadávat a sledovat "pohyby pošty" tj. komu a kdy byla tato pošta (faktura) předána (jiné organizaci, vlastnímu pracovníkovi, kontaktní osobě). Přijatá faktura je ve stavu Realizováno zablokována proti změnám. Stav Zaúčtováno, odpovídá okamžiku, kdy k prvotnímu dokladu (přijatá faktura) existuje i účetní zápis. Účetní zápisy najdete v přehledu Účetnictví, Účetní deník.

Z přijaté faktury lze jednoduše tvořit platební příkazy pro modul Banka. Využijte možnost generování platebního příkazu, můžete tak rychlým způsobem založit nový platební příkaz se všemi potřebnými údaji. Označením více faktur a generováním lze vytvořit i hromadný platební příkaz. Všechny vygenerované platební příkazy lze před odesláním do banky upravit nebo smazat.

Údaje, které chcete k fakturám zobrazovat v jednotlivých sloupcích přehledu, si vyberete funkcí místní nabídky Nastav.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export