Úvod - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Modul Doprava je součástí integrovaného systému Helios Orange. Tento modul může fungovat samostatně nebo může vytvářet doklady, které budou dále zpracovány v ostatních modulech systému. Především je zde možnost vytvářet podklady pro fakturaci, které jsou dále zpracovány v modulu Fakturace.

Při práci s modulem Doprava využijete řady číselníků. Budete zde využívat některé vlastní číselníky i číselníky společné s ostatními moduly systému Helios Orange. Z vlastních číselníků to budou především číselníky evidence vozidel, stazek a druhů poskytovaných služeb.

Naleznete zde evidenci rezervací vozidel, míst nakládek a vykládek, druhů přepravovaných nákladů i přehled údržby jednotlivých vozidel. Dále pak evidenci používaných platebních karet PHM či evidenci používaných pneumatik a ostatních nákladů. Nedílnou součástí modulu Doprava je i přehled kódů a sazeb pro výpočet silniční daně a cestovních náhrad.

Ze společných číselníků je v modulu Doprava využit číselník organizací, číselník jednotlivých středisek organizační struktury, číselník zaměstnanců a zakázek a číselník zemí.

Přehled hlavních akcí modulu Doprava:

  • evidence vozidel, jejich údržby a deníků
  • evidence jízd, rezervací vozidel a příkazů k jízdě
  • evidence pohonných hmot, čerpání a platebních karet PHM
  • fakturace výkonů
  • automatický výpočet silniční daně
  • výpočet cestovních náhrad
  • přenos dat do programů MS Excel a MS Word
  • vlastní nastavení přehledů uživatelem a jejich tisk.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export