Úvod

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcseditor ; lcs (ro) ; anonymous ;

0123456789abc Volbou místní nabídky Definice práv v přehledu Možnosti, Konfigurace/správa systému, Uživatelé přiřazujete vybranému uživateli přístupová práva v rámci systému Helios Orange. Potvrzením volby se zobrazí okno pro definici práv.

Pokud máte nastaveno dvoustavové zadání práv, bude nejprve zobrazen dotaz:

Jaká práva chcete vidět: ANO - editovatelná práva v přípravné fázi NE - aktuálně nastavená práva (pouze prohlížení)

Po potvrzení tlačítkem Ano bude zobrazeno okno pro definici práv, po potvrzení Ne budou zobrazena práva uživatele pro prohlížení.

Pokud má vybraný uživatel přiřazenu roli, není možné zde práva definovat, práva se musí definovat k jednotlivým rolím. Budete upozorněni:

Nelze definovat práva - uživatel má přiřazenu roli.

Po potvrzení tlačítkem OK budou zobrazena práva uživatele pro prohlížení.


Test prvku INCLUDE

test

<include article="Jak pracovat s dokumentací" section="Kde nejlépe začít" level="3"/> <include article="Elektronický průvodce" section="Základní ovládání " level="3"/> <include article="Mzdové období" section="Formulář měsíční uzávěrky" level="3"/> <include article="Mzdové období" section="1. Měsíční uzávěrka" level="4"/> <include article="Mzdové období" section="2. Průběh procesu" level="4"/> <include article="Mzdové období" section="3. Konfigurace" level="4"/> <include article="Mzdové období" section="4. Konfigurace zaměstnance" level="4"/>

Nabídka Akce v pruhu nabídek (hned pod záhlavím okna) obsahuje tři možnosti:

1 Nové okno <Ctrl><N> Po potvrzení nabídky Nové okno se otevře nové okno systému Helios Orange, nejprve se otevře dialogové okno pro výběr firmy kterou chcete otevřít, po jejím potvrzení budete mít otevřeno další okno systému. Můžete tedy pracovat ve např. dvou firmách zároveň.

 Pokud si otevřete do dvou oken jednu (stejnou) firmu, je potřeba věnovat zvláštní opatrnost hlavně při mazání záznamů a zadávání nových záznamů v případě zobrazení totožného přehledu.  

2 Jiná firma <Ctrl><J> V případě vícefiremní instalace se pomocí akce Jiná firma přepnete do další firmy kterou chcete zpracovávat. Práce ve stávající firmě (databázi) bude ukončena a otevře se zvolená firma (databáze). Není tedy nutno ukončovat celý systém a znovu se přihlašovat.

3 Konec <Alt><X> Po potvrzení této nabídky bude ukončena práce se systémem.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export