Úkoly QMS - QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Tento přehled otevřete volbou QMS, Úkoly QMS. V hlavní nabídce se objeví stromová struktura obsahující tyto části:

  • Kategorie úkolů QMS
  • Kategorie plnění úkolů QMS
  • Plnění úkolů QMS
  • Úkoly - tým
  • Úkoly - řešitel

V pravé části okna Helios Orange se zobrazí přehled všech úkolů, které vznikly v jednotlivých agendách QMS.


Volby místní nabídky

Pravým tlačítkem v přehledu Úkoly aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje další volby:

QMS Ukoly QMS nabidka.png

Nový úkol z aktuálního úkolu

Vygeneruje se kopie aktuálního záznamu úkolu QMS. Nový záznam je automaticky otevřen do formuláře Editace úkolů, v němž lze upravit zkopírované údaje a doplnit chybějící. Takto vygenerovaný úkol je vždy přiřazen záznamu agendy QMS, k němuž patřil původní úkol. V modulu QMS nelze zakládat neadresné úkoly bez vazby na hlavní záznam agendy QMS.


MS Office > Outlook

Tato funkce umožní uložit daný úkol aktivity do evidence úkolů v programu MS Outlook. Po vybrání této volby se daný úkol nejprve uloží v Outlooku a teprve pak systém zobrazí okno Outlooku pro editaci úkolu. Klávesa "ESC" tudíž zavře formulář v Outlooku bez dotazu na uložení.


Zboží a služby

Zde se jedná o spotřebu materiálu a služeb. Zobrazí přehled zboží a služeb navázaných na označený úkol. Stejný přehled lze získat i z formuláře úkolu na záložce Zboží a služby.


Kalendáře vybrané a kalendáře vše

Tyto volby jsou přístupné pouze v případě, že máte dokoupen podmodul Kalendáře. Nad aktuálním nebo vybranými úkoly zobrazíte údaje v kalendáři (obdoba kalendáře z MS Outlook). Data se zobrazují dle data a času zadaného jako začátek a konec úkolu. Zobrazit úkoly lze i dle dalších atributů zadaných v kartě úkolu volbou Zdroje. Jsou to: stav, priorita, řešitel, zadavatel, aktivita, číslo zakázky, nákladový okruh, vozidlo.

Dle nastavení v lokálních konstantách (Možnosti - Uživatelské konstanty-lokální - Firemní aktivity) v poli Maska zobrazovaných údajů v kalendáři úkolů se popis úkolu v kalendáři omezí na Vámi vybraná pole (v okně "Výběr specifikátorů vybraných polí"). Postupně vkládáte vybraná pole, která budou zobrazena v následujícím formátu:

Maska zobrazovaných údajů v kalendáři úkolů

Mezi jednotlivá zobrazovaná pole lze v editoru vložit různé oddělující znaky, které zobrazení zpřehlední. Zápis může vypadat následovně: <Predmet>---<IDKontaktJed>---<Autor>

Zobrazení v kalendáři bude vypadat takto:

Záznam v kalendáři

Časy zobrazované před vybranými poli jsou časy začátku a konce u záznamů agend QMS a termínu zahájení a termínu splnění u úkolů. Jsou zobrazovány u těch záznamů agend QMS (úkolů), které trvají pouze v rámci jednoho dne.

Zobrazení zdrojů v kalendáři je stejné jako u Aktivit (viz modul "Firemní aktivity - Aktivity - kalendář vybrané a kalendář vše")


Plnění úkolů...

Zobrazí přehled všech plnění navázaných na označený úkol. Stejný přehled lze získat i z formuláře úkolu, záložka Plnění úkolů.


Záznam agendy QMS...

Zobrazí k aktuálnímu úkolu v hlavním přehledu příslušné agendy QMS záznam, k němuž úkol přísluší, a umožní nad ním provádět akce z místní nabídky, včetně otevření k editaci.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export