Údržba strojů a zařízení, další přehledy - QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Přehled úkolů údržby zařízení

Přehled úkolů údržby zařízení poskytuje standardně seznam všech úkolů QMS, které byly pořízeny k záznamům v agendě Údržba strojů a zařízení v souvislosti s údržbou.

Úkoly mohly být zadány ručně, nebo byly vygenerovány některou z  akcí:

  • Generování opakovaných úkolů spouštěnou nad přehledem Údržba strojů a zařízení, nebo nad přehledem Parametry opakovaných úkolů
  • Generuj úkol do Údržby…/Správy měřidel spouštěnou nad přehledem Evidence nářadí
  • Generuj úkol do Údržby strojů… spouštěnou nad přehledem Číselník strojů
Tip Úkoly vygenerované dle typu parametru Doba užití nebo Počet užití v předstihu definovaném parametry Doba užití pro generování úkolu, nebo Počet užití pro generování úkolu nemají stanovený Termín zahájení. Je na uživateli, aby si úkoly bez termínu nastavením vhodného workflow zobrazoval a s ohledem na Aktuální napočítané hodnoty a na limity stanovené parametry Doba užití pro opakování úkolu, resp. Počet užití pro opakování úkolu a na časové možnosti zadal termíny ručně. Pokud tak neučiní sám a Aktuální hodnoty při dalším nápočtu akcí Generování opakovaných úkolůdosáhnou stanoveného limitu, akce Termín zahájení nastaví sama na aktuální datum.
Tip Vedle ručního spouštění akce Generování opakovaných úkolů je možné zajistit i její pravidelné automatické provádění pomocí tzv. automatu nastaveného v Nástrojích přizpůsobení a zadaného do příkazové řádky pro spouštění Heliosu předané vhodným způsobem do systémového plánovače úloh.


Akce z místní nabídky jsou popsány v kapitole Úkoly QMS

Přehled Stavy zařízení

Přehled zobrazuje seznam stavů sledovaných v rámci údržby. Číselník je implementován na obecném číselníku 1 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Přehled stavů zařízení s editorem stavu

Nový stav založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

  • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor stavu.
  • Popis - název stavu
  • Poznámka - podrobný popis významu stavu

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie údržby je daný stav určen. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

Přehled Druhy zařízení

Přehled zobrazuje seznam druhů zařízení zavedených pro účely podrobnějšího členění předmětů údržby. Číselník je implementován na obecném číselníku 2 QMS popsaném v kapitole Kategorie QMS

Přehled druhů zařízení s editorem druhu zařízení

Nový druh zařízení založíte kliknutím na tlačítko Nový. Zadávají se tyto [1] Základní údaje:

  • Číslo - alfanumerický max. 3-znakový identifikátor druhu zařízení.
  • Popis - název druhu zařízení
  • Poznámka - podrobný popis významu druhu zařízení

V sekci [2] Kategorie QMS lze určit, pro které kategorie údržby je daný druh zařízení určen. Tlačítkem Pridat.gif kategorii přidáváte, tlačítkem Odebrat.gif vyřazujete.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export