Důležité:


Účtovníctvo (SK) - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2018.0006 ze dne 28.02.2018

Novinka Editor období DPH - výkaz SK 409:
  • zviditelněno pole "E-mail" mezi telefonem a faxem adresy, do XML se zapisuje do elementu email v uzlu adresa
  • nové pole "E-mail oprávnění osoby" vedle telefonu oprávněné osoby, do XML se zapisuje do elementu email v uzlu opravnenaOsoba

Při založení nového období DPH se oba údaje kopírují.

Generování XML:

Uzel adresa, do elementu email se zapisuje hodnota pole "E-mail" z daného výkazu SK DPH, je-li pole prázdné, dotahuje se email z kontaktů pro vlastní organizaci.
Uzel odpovednaOsoba, do elementu email se zapisuje hodnota pole "E-mail oprávněné osoby" z daného výkazu SK DPH.

Přechod na novou verzi:

Při přechodu na novou verzi je pole "Email" naplněno hodnotou emailu z kontaktů pro vlastní organizaci.

Pozn. Úpravy se týkají pouze výkazu SK 2012 od roku 2018.


Novinka Při ručním výběru kurzu pro měnu DPH na fakturu se na položkách dokladu chybně počítaly
  • CC s DPH v měně DPH (Částka DPH samovyměření / PDP / daňový kurz)
  • DPH v měně DPH (Částka DPH samovyměření / PDP / daňový kurz)

Nebyla odečtena sleva uplatněná na položce. Opraveno.Verze 2.0.2018.0001 ze dne 17.01.2018

Novinka Do generování XML výkazu DPH SK od roku 2018 bylo přidáno generování elementu "zastupca69aa".

Princip :

Výkazy do roku 2017 včetně :

  • element "zastupca69aa" není generován
  • pro hodnoty Plátce = Daňový zástupce / Daňový zástupce podle § 69a zákona / Daňový zástupce podle § 69aa zákona je plněn element "zastupca" na 1

Výkazy od roku 2018 :

  • element "zastupca69aa" je vždy generován
  • pro hodnoty Plátce = Daňový zástupce / Daňový zástupce podle § 69a zákona je plněn element "zastupca" na 1
  • pro hodnotu Plátce = Daňový zástupce podle § 69aa zákona je plněn element "zastupca69aa" na 1


Novinka Tlačivo daňového priznania k DPH od 1.1.2018

Od 1.1.2018 sa podáva daňové priznanie k DPH na novom tlačive.
Zmena tlačiva daňového priznania k DPH od 1.1.2018 nastala z dôvodu novelizácie zákona o DPH.
Na 1. strane tlačiva daňového priznania k DPH bola doplnená nová osoba - daňový zástupca podľa § 69aa zákona o DPH.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export