Důležité:


Účtovníctvo (SK) - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

ObsahVerze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Oprava Ve výkazu KV DPH SK se mohly v částech C1 a C2 generovat nulové řádky (základ a částka daně nulové).

Opraveno.


Oprava Pro řádky samovyměření - hlavička v kontaci přijaté faktury se do deníku nepřenášel údaj Poradové číslo pre KV DPH.

OpravenoVerze 2.0.2014.1100 ze dne 28.11.2014

Novinka Byl urychlen proces aktualizace KV DPH.


Novinka Pro mikro účetní jednotky na Slovensku byly vytvořeny a zaslány do distribuce:

- definice súvahy
- definice výkazu ziskov a strát
- společný tiskový formulář
- sestava pro zobrazení
- možnost súvahu a výkaz ziskov a strát propojit
- export do xmlVerze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka Byla provedena optimalizace akce "Aktualizace vlastních dokladů KV DPH"


Oprava Při aktualizaci dodatečného KV DPH mohlo dojít v částech výkazu B1 a/nebo C2 k chybě - některé účetní doklady, které původně spadaly do řádného KV DPH, byly po aktualizaci navázány do dodatečného KV DPH.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0300 ze dne 27.03.2014

Novinka Na Druhu účetního dokladu lze nově nastavit přenos pořadového čísla faktury a pořadového čísla původní faktury mezi řádky a mezi doklady v deníku.

Tímto dojde k automatickému přenosu těchto údajů při pořizování účetních dokladů.
Další akce:

  • rozúčtování úč.deníku z přehledu údaje KV nepřenáší (standardní chování stejně jako všech ostatních údajů)
  • rozúčtování úč.deníku z editoru údaje KV vždy přenáší
  • samovyměření údaje KV přenáší (pokud není na řádku deníku, z kterého samovyměření probíhá, prázdný účet a částka)


Novinka Pro částki KV, kde je IČ DPH povinné (A.2. a B.2.) i pro části, kde je IČ DPH nepovinné (A.1., B.1., C.1. a C.2.) systém kontroluje mimo jiné i to, zda je zadané IČ DPH aktuální. V případě, že není, hlásí pro povinné části upozornění a pro nepovinné části info hlášení IČ DPH není aktuální.

V každém případě zadané IČ DPH z deníku přenáší do KV.


Novinka V editoru úč.deníku je nová akce "Doplnit pořadové číslo pro KV DPH podle PZ na doklad", klávesová zkratka Ctrl-Alt-Z.

Akce provede rozkopírování hodnoty v poli "Párovací znak" do pořadového čísla pro KV do všech řádků účetního dokladu.
Akce je přístupná za stejných podmínek jako editor údajů pro KV (zapnuta konstanta pro KV, neuzavřený KV, neuzavřené globální období apod).
Obnova přehledu deníku je závislá na na stavení globální konstanty "Obnovit úč.deník vždy po nové větě" (platí jen pro novou větu, při opravě věty není přehled deníku automaticky obnoven nikdy).


Novinka Při aktualizaci KV DPH je správné období DPH nově dohledáno, i když je číslo měsíce zadáno ve tvaru 01, 02 apod.


Oprava Při tvorbě XML výstupu KV DPH SK je chybně název elementu Kopr.

Má být KOpr.

Opraveno.


Oprava Při tisku nebo el.podání XML výkazu DPH SK vzor EU2012 mohl systém hlásit chybu s tříděním "cannot resolve collation conflict ...".

Opraveno.


Oprava Do výkazu dodatečného přiznání DPH SK se v některých případech dostaly jen rozdílové doklady.

Opraveno.


Oprava Po exportu SK legislativních výkazů nebyla přístupná záložka El. podání + tlačítko Změna stavu el. podání.

Stav nebylo možné změnit.
Opraveno, záložka El. podání + tlačítko Změna stavu el. podání jsou zpřístupněny, stav lze nastavit.


Oprava Byla opravena chyba v akci exportu slovenských legislativních výkazů do XML, kdy program hlásil, že není nalezena verze výkazu, ačkoli byla verze výkazů správná.


Oprava Při aplikaci hromadné změny údajů KV v deníku systém v určitých případech hlásil chybu "Error converting data type varchar to datetime".

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export