Důležité:


Účtovníctvo (SK) - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verzia 1.0.2008.1236 zo dňa 16.12.2008

Tip Od 1.1.2009 platí na Slovensku nový vzor výkazu DPH číslo 407.

Nový vzor je připraven.
Je v podstatě stejný jako vzor 406, hodnoty jsou uváděné v eurech a zaokrouhlené na 2 des. místa. Nový vzor je automaticky vygenerován včetně textů. Texty lze exportovat i importovat ze vzorového TXT souboru.
Nový vzor lze přiřazovat k období DPH a definovat vazby účtů na řádky výkazu.
Zatím nelze tisknout formulářem.


Novinka V případě hospodářského roku je z důvodu přechodu na euro povinnost rozdělit hospodářský rok na 2 období (první do 31.12.2008 a druhé od 1.1.2009) a udělat mimořádnou uzávěrku.

V editoru akce Uzavření a otevření účetních knih (i Zrušení a otevření uzavření a otevření účetních knih) je nové zaškrtávátko Mimořádná uzávěrka. Do pole Počáteční účet zisků a ztrát nutno zadat příslušný účet (např. 711). Uzávěrka se provede jako řádná uzávěrka s tím, že se při otevření počátečních stavů nepřenáší výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a místo toho se přenesou jednotlivé výsledkové účty (se zůstatkem v uzavíraném období) oproti počátečnímu účtu zisků a ztrát. Respektuje se nastavení Seskupovat Ano nebo Ne.
Určeno prioritně pro akci Uzavření a otevření účetních knih a Zrušení a otevření uzavření a otevření účetních knih při přechodu na euro na Slovensku. Možno však využít i v jiných speciálních případech.


Novinka V číselníku účtů, záložka 2 - Další údaje bylo doplněno zaškrtávátko Nepřenášet cizí měnu při uzávěrce. Je umožněno i hromadné nastavení tohoto atributu do akce Změny, Hromadné změny.

U těchto účtů se nebude v zápisech otevření účetních knih doplňovat kód cizí měny a částka v cizí měně.


Novinka Po přechodu na EUR je umožněno účtovat kurzovní rozdíly faktur do roku 2008 i z přehledu saldo k datu / období stavu. Kurzovní rozdíl je vyhodnocen v původní hlavní měně.

verzia 1.0.2008.1205 zo dňa 17.11.2008

Novinka Doplněny aktuální sazby opravných položek (OP). Od 1.1.2008 platí jiné sazby:

od 13 do 24 měsíců 20 % DOP
od 25 do 36 měsíců 50 % DOP
od 37 měsíců výše 100 % DOP
Pro OP do konce roku 2007 platí dosavadní sazby. Pro OP od 1.1.2008 platí výše uvedená pravidla.
Akce je nazvána "Nastav dle §20/14" a zaškrtávátko "Zařazeno pro OP dle § 20/14".

verzia 1.0.2008.1010 zo dňa 10.10.2008

Novinka V súvislosti s prechodom na € sú v databázach s fázou EURO=1 (slovenská legislatíva) nastavené následovné opatrenia:

- nie je možné zadávať doklady s dátumom prípadu spadajúcim do roku 2009 alebo neskôr


Novinka Finačná analýza:

V souvislosti s přechodem na EURo na Slovensku Na záložce 4- Poznámky dialogového okna Sestava finanční analýzy je nové pole s výběrem Měna přechodu s volbami: Hlavní měna EUR Původní měna Bez přepočtu

Hlavní měna - defaultní nastavení. Hlavní měna se určí podle posledního Období zobrazení, vše bude zobrazeno v hlavní měně EUR - vše bude zobrazeno v EURech Původní měna - vše bude zobrazeno v SKK Bez přepočtu - bude zobrazeno bez přepočtu podle měny v deníku daného období


Novinka Výkazy:

V souvislosti s přechodem na EURo. Na záložce 2 - Ostatní dialogového okna Výkazy je nové pole s výběrem Měna přechodu s volbami: Hlavní měna EUR Původní měna Bez přepočtu

Hlavní měna - defaultní nastavení. Hlavní měna se určí podle posledního období výkazu, vše bude zobrazeno v hlavní měně EUR - vše bude zobrazeno v EURech Původní měna - vše bude zobrazeno v SKK Bez přepočtu - bude zobrazeno bez přepočtu podle měny v deníku daného období


Novinka Výkazy:

Nové formuláre - VZaS a SUVAHA k priebeznej uctovnej zavierke. Vyvinuty výkazy druh sestavy průběžné + upraveny formuláře.


Oprava Výkazy:

Pri využití väzby na útvary vo výkazoch vo v. 608 sa po aktualizácii zobrazuje chyba: "SQL:156,15 incorrect syntax near the keyword GROUP"

Opravené

verzia 1.0.2008.0501 zo dňa 30.4.2008

Novinka Při startu Helios Orange je kontrolováno, jestli neexistují doklady pro období po 31.12.2008. Pokud takové doklady existují, je zobrazena informativní hláška:

"Byly nalezeny doklady které patří do období 2009 nebo dále. Pro budoucí přechd z SKK na EUR tento stav může způsobit potíže. Kontaktujte prosím svého dodavatele systému Helios Orange pro individuální posouzení situace."

Jedná se o to, že i v případě hospodářského roku (účetního období, které nezačíná 1.1.2009) bude povinnost provést roční uzávěrku k 1.1.2009 a období se bude muset rozdělit.

Po zobrazení informace lze běžně pokračovat v práci.

Kontrola je prováděna na datum případu (vystavení). Doklady, které jsou kontrolovány : - účetní deník (datum případu) - oběh zboží (datum případu) - pokladna (datum případu) - pošta (přijato/odesláno) - tuzemské plat.příkazy (datum vystavení) - zahraniční plat.příkazy (datum vystavení) - bankovní výpisy (datum výpisu) - zápočty nad fakturací (datum potvrzení) - zápočty nad saldokontem (datum potvrzení) - inventury oběhu zboží (datum generování)

V případě, že takové doklady existují, zobrazí systém při náběhu informativní hlášení s výčtem druhů dokladů. Kontrola nijak nezamezuje plnému chodu systému.

Oprava Upraveny distribuční formuláře výkazů i plugin Tlač do PDF.

S tím je spojena i úprava generování popisných údajů.

verzia 1.0.2008.0310 zo dňa 11.4.2008

Oprava V niektorých prípadoch vykazovalo dodatočné daňové priznanie DPH SK nesprávnu hodnotu v riadku č. 35.

Chyba sa vyskytovala v prípadoch, keď okrem riadneho daňového priznania bolo vytvorené aj opravné. Opravené.

verzia 1.0.2008.0305 zo dňa 10.3.2008

Novinka Upravená funkcia GENEROVANIE OPRAVNÝCH POLOŽIEK v prehľade STAV SALDOKONTA K DÁTUMU:

-- do 3 mesicu vcetne - netvoria sa -- nad 3 mesice tvorba 25% -- nad 6 mesicu tvorba 50% -- nad 9 mesicu tvorba 75% -- nad 12 mesicu tvorba 100%

verzia 1.0.2008.0114 zo dňa 7.2.2008

Novinka V editorech Druhy účtovných dokladov a Samozdanenie je nově možné zaškrtnout pole Colný kurz.

verzia 1.0.2008.0110 zo dňa 18.1.2008

Oprava Oprava výpočtu riadku 35, teraz sa počíta z riadku 32 (daňová povinnosť), ak je nulový, z riadku 29 (nadmerný odpočet).

Len pre dodatočné priznanie DPH.

verzia 1.0.2008.0105 zo dňa 7.1.2008

Oprava Zmena vo výpočte riadku 31 výkazu DPH, vzor 406.

Riadok 31 bude počítaný takto: - do riadku 31 bude dosadená hodnota nadmerného odpočtu z predchádzajúceho obdobia (hodnota zadaná na záložke č. 4) - ak je táto hodnota vyššia ako hodnota v riadku 27 resp. 28 výkazu, do riadku 31 bude dosadená hodnota z riadku 27 resp. 28

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export