Účtový rozvrh - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


V systému Helios Orange je možno zadat účtový rozvrh podle konkrétních potřeb zpracovávané organizace. Účtový rozvrh se zadává, edituje, prohlíží a tiskne v přehledu Účtový rozvrh.

Přehled Účtový rozvrh otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Účetnictví, Účtový rozvrh.

Přehled účtový rozvrh

Uct rozvrh.jpg


Klepnutím pravého tlačítka myši otevřete místní nabídku, volby místní nabídky jsou popsány v kapitole Volby místní nabídky.

Nový účet z označeného

Akce - "Nový účet z označeného" se otevře jako nový záznam v Účtovém rozvrhu. Editor se naplní údaji z účtu, na kterém je kurzor, je nutno změnit číslo účtu.


Zablokování vybraných záznamů

Zablokování

Slouží k označení vybraných účtů, jsou potom označeny (zatrženo) ve sloupci B (Blokováno). Pro potvrzení akce je nutno zadat heslo. Na tento příznak lze zafiltrovat, viz kapitola Nastav.

Zakázání

Slouží k zakázání vybraných účtů, jsou potom označeny (zatrženo) ve sloupci Z  Stav Zakázáno znamená, že tento účet nelze zadat na deníkový zápis. Tento stav není kontrolován na žádném místě, kde se zadávají účty, ale až ve chvíli zápisu deníkového řádku do databáze. Řádek se zakázaným účtem nelze uložit a ani naimportovat apod... Na tento příznak lze též zafiltrovat, viz kapitola Nastav.

Odblokování vybraných záznamů

Odblokování

Slouží k odznačení vybraných účtů, jsou potom nejsou označeny (nezatrženo) ve sloupci B (Blokováno). Pro potvrzení akce je nutno zadat heslo.

Povolení

Slouží ke zrušení zákazu použití účtu (zruší stav Zakázáno).


Přehled hlavní kniha

Po spuštění se objeví editor pro zadání parametrů hlavní knihy (podobná jako před tiskem hlavní knihy), kde lze zadat časové rozmezí (buď datumy nebo období stavu) a zda se má zobrazit detail počátečního stavu a koncový stav. Po potvrzení se zobrazí přehled "Hlavní kniha" s označením časového rozmezí v názvu. Detailní řádky jsou zobrazeny standardně, součtové řádky jsou podbarveny světle modrou barvou, oddělovací řádky pro jednotlivé účty tmavě modrou barvou. Přehled lze zobrazit pro 1 účet nebo všechny označené. Upozornění : Systém automaticky počítá součtové řádky (podbarvené světle modrou barvou). Proto není vhodné používat systémové akce přehledu Nastav Podmínky - Filtr a Třídění, stejně tak Rychlý filtr. Aby součtové řádky odpovídaly skutečnosti, zanechte vždy výchozí nastavení přehledu !

Aktualizace DPH v deníku dle účtu

Provedení akce je nutno potvrdit heslem. Po potvrzení se zobrazí okno, kde se zobrazuje probíhající proces a po jeho ukončení jsou zobrazeny výsledky akce, které si můžete vytisknout.

Akce znovu napočte Základ DPH, Částku DPH, Odchylku DPH a Sazbu DPH v účetním deníku. Akce se provede pro doklady, které obsahují vybrané (označené) účty v účetní osnově a spadají do aktuálně vybraného účetního období, i uzavřeného, a nespadají do uzavřeného období DPH.


Stavy účtů a útvarů

Potvrzením této volby místní nabídky se otevře přehled Stavy účtů a útvarů, zafiltrovaný pro daný účet:

Stavy účtů

Stavy uctu utvaru.jpg


V tomto přehledu jsou zobrazeny základní údaje o stavu daného účtu pro jednotlivé dny, kdy bylo na daný účet účtováno (viz podrobněji kapitola Skupiny stavů).

Poklepáním na požadovaný řádek přehledu Stavy účtů a středisek se otevře formulář Stavy účtů.

Formulář Stavy účtů

Sumacni stav uctu utvaru.jpg


V tomto formuláři jsou vidět detaily počátečních stavů, obratů a zůstatku účtu k danému datumu, číslu účtu a středisku. Další podrobnosti k Stavům účtů viz kapitola Skupiny stavů.

Stavy účtů dle masky …

Potvrzením této volby místní nabídky se otevře dialogové okno Maska účtů.

Nabídne se vám číslo účtu, na kterém byl nastaven kurzorový řádek. V případě potřeby můžete zadat jiné číslo účtu, nebo jen část účtu (např. pouze syntetiku účtu 343XXX nebo jen účtovou třídu 3XXXXX nebo první dvě místa analytiky XXX02X apod.). Místo znaků X můžete použít i znaky x nebo příslušný počet mezer.

Stiskem tlačítka Zpět se akce zruší a vrátíte se zpět do Účtového rozvrhu. Stiskem tlačítka OK se otevře přehled Stavy účtů a středisek (maska).

Jedná se o přehled Stavy účtů a středisek za účet (účty) dle zadané masky (např. syntetika účtu 343, který je seskupen podle sloupce Datum. V jednotlivých řádcích je zobrazeno datum stavu a v závorce je počet účetních zápisů (vět), který se vztahuje k danému datumu. Stiskem tlačítka + , případně klávesy + pro aktivní řádek (označený šipkou v levém sloupci) se rozvine pod tímto řádkem přehled jednotlivých účetních zápisů (vět), který se vztahuje k danému datumu. Tlačítko + se změní na tlačítko -. Tímto tlačítkem - , případně klávesou tento přehled jednotlivých účetních zápisů zase zavřete. Stiskem tlačítka Tisk se vytiskne přehled všech účtů.


Stav aktuálního účtu

Potvrzením této volby místní nabídky se otevře formulář Stavy účtů pro účet, na kterém jste byli nastaveni kurzorovým řádkem.

Rozkopírování

Pokud zvolíte akci Rozkopírování, můžete všechny nebo jen vybrané účty přenést i do jiných databází.

Lze zvolit zda Cílová data v případě existence

 • nechat být
 • občerstvit - možnost vyplnit Datum období, toto datum určuje, v kterém období v cílové databázi dojde k občerstvení účtů. V ostatních obdobích k občerstvení nedojde. Zůstane-li datum nevyplněno, dojde k občerstvení ve všech obdobích

Účetní doklady

Po potvrzení této volby se otevře nové okno Pohled do účetního deníku, kde je přehled všech dokladů obsahujících účet, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem (nebo označené účty). Doklady jsou z období, ve kterém je otevřen účtový rozvrh.

Účetní řádky

Po potvrzení této volby nebo použitím klávesové zkratky CTRL+U se otevře nové okno Pohled do účetního deníku, kde je přehled pouze těch řádků, které obsahují účet, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem (nebo označené účty). Doklady jsou z období, ve kterém je otevřen účtový rozvrh.

V obou těchto přehledech máte možnost s přehledem dále pracovat (opravovat, rušit apod.), možnosti práce s tímto přehledem si zobrazíte v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši nebo tlačítko Akce).

Změny

Obsahují dvě volby:

Nahrazení čísel řádků úč.výkazů podle syntetických účtů

Platí pouze při volbě, že máte v konfiguraci zaškrtnutu volbu Povolit staré výkazy. Po spuštění této akce budou původní čísla řádků výkazů (na označených účtech) nahrazeny čísly, která jsou zadána u syntetických účtů. Jsou přenášeny čísla řádků účetních výkazů a atributy povahy účtu - Povaha účtu, Rozvaha a Výsledovka.

Hromadné změny

Umožní provést hromadné změny na označených účtech. Zaškrtnutím si zvolíte pole, jehož údaje si potřebujete změnit a vyberete si příslušnou hodnotu. Pole, které se mají měnit, je potřeba zaškrtnout v bílém čtverečku u vybraného atributu, tím se zpřístupní nastavení toto atributu a vy volíte, na co se má změnit. Posledním řádkem určujete, zda se má změna promítnout pouze na aktuálním řádku (pole zaškrtnuto) nebo zda bude změna aplikována na všechny označené druhy účetních dokladů.

Přehled výskytu účtů

Akce zobrazí pro jeden nebo vybrané účty přehled výskytu těchto účtů v přehledech :

 • účtový rozvrh (účet zůstatku a pro SK i účet pro DPH)
 • účetní deník (účet a účet DPH)
 • položky pokladny (účet)
 • položky bank.výpisů (účetní účet)
 • DUD (účet MD a účet Dal)
 • položky kontací (účet a účet DPH)
 • účetní vazby (účetní účet)

Takto lze najít výskyt jakéhokoliv účtu, v případě výskytu zakázaných účtů lze přehled použít pro opravu nalezených dokladů s daným účtem (přehled lze vytisknout, oprava dokladů je možná pouze ručně po jejich vyhledání dle Identifikace v přehledu výskytu).


Výkazy

Zobrazí přehled sestav výkazů ve kterých je vybraný účet zařazen. Pomocí nabídky Nový, můžete též účet na vybraný výkaz zařadit. Po volbě Nový <F2> se zobrazí přehled definic účetních výkazů, zvolený výkaz potvrdíte pomocí akce Přenos <Ctrl><Enter>, bude zobrazen přehled jednotlivých řádků definice výkazu. Zvolíte řádek do kterého má účet patřit. Musíte zvolit řádek typu účty, pokud zvolíte řádek typu součty, nelze na něj výkaz zařadit, budete upozorněni hlášením:

Součtový řádek nelze použít

Pokud zvolíte řádek typu účty, budete dotázáni:

Jakým způsobem má být účet na výkaz vložen?

Volbu potvrdíte tlačítkem Účet brutto nebo Účet korekce, tlačítkem Storno bude akce ukončena a účet do definice vložen nebude.

Stav účtu - kurzový rozdíl

Tato akce je přístupná pouze u účtů, které mají nastaveno sledovat cizí měnu Ano a kód měny. Pomocí této nabídky zaúčtujete kurzový rozdíl zvoleného účtu k vybranému datu.

Podmínky pro úspěšné zaúčtování:

 • v editoru musíte vybrat kontaci, ve které budete mít tyto řádky
  • Kurzová ztráta
  • Kurzový zisk
  • Řádek účetního deníku (nepovinný)
Tip Pravidla pro řádky a doplňování účtů jsou stejná jako u kontace ke kurzovému rozdílu v saldokontu, tzn. pokud nejsou uvedeny účty pro zisk a ztrátu v kontaci, jsou hledány na cizí měně sledované na účtu, pokud na této měně nejsou vyplněny, jsou hledány na hlavní měně CZK.
Pokud řádek účetního deníku není v kontaci zadán, je automaticky vytvořen ke kurzovému rozdílu protiřádek, kde je použit účet, pro který rozdíl generuji.
 • v editoru musíte vybrat datum případu
 • kurz bude dohledán podle nastavení konstanty "Způsob dohledání kurzů pro účetnictví". Varianty : přesný denní kurz/denní kurz včetně předchozího
 • při vytváření kontace, lze na řádku kontace "Kurzový zisk/Kurzová ztráta" na záložce 2 Návazné údaje zadat organizaci a DIČ. Organizace a DIČ jsou při účtování přeneseny na účetní doklad v deníku.


Algoritmus výpočtu kurzového rozdílu:

 1. výpočet probíhá vždy v rámci jednoho období (toho aktuálního);
 2. je-li zaúčtováno v tomto období pro daný účet i na jinou cizí měnu, než je na účtu, výpočet skončí s chybovým hlášením;
 3. určí se suma částek v hlavní měně (sumaHM1) a suma částek v cizí měně (sumaCM) ze všech účetních řádků v daném období, které
  • mají datum případu menší nebo rovno než zadané datum případu v editoru,
  • jsou ve stavu účtováno nebo uzavřeno,
  • jsou v běžném a počátečním stavu,
  • a to již bez ohledu na kód cizí měny na těchto úč.řádcích;
 4. částka v cizí měně se přepočte kurzem k zadanému datumu případu na hlavní měnu (sumaHM2)
 5. je-li sumaHM1 = sumaHM2 -> není kurzový rozdíl (stav účtu v cizí měně je vyrovnaný)
 6. je-li sumaHM1 > sumaHM2 -> kurzová ztráta (účtováno na stranu MD)
 7. je-li sumaHM1 < sumaHM2 -> kurzový zisk (účtováno na stranu Dal)
 8. dále dojde k naplnění vazebních atributů (útvar, organizace,...) a dojde k účtování -> je generován úč.doklad o 2 řádcích (řádek kurzového rozdílu a řádek úč.dokladu)

Po potvrzení akce dojde k zobrazení procesního okna, ve kterém je vidět, jaký kurz byl použit.

Kontroly PAP

Funguje pro aktuální záznam. Kontroluje účetní řádky, na kterých je účet použit z pohledu PAP (tj. typ změny, IČ partnera). Je k dispozici pouze v případě zakoupení modulu Výkazy pro Příspěvkové organizace.


Doplnění údaje Příjmy a výdaje z předchozího období

Pomocí této akce lze doplnit Příjmy a výdaje na účty dle převodního můstku z předchozího období.

Nastavení struktury PKP

Tato funkce je vázána na instalaci modulu "Pomocný konsolidační přehled" V případě její instalace, jsou v účtovém rozvrhu dva údaje: "Kód výkazu PKP" a "Číslo položky PKP". Lze je zadat v editoru na záložce 2 - Další údaje.

Funkce pak umožňuje pro označené účty hromadně nastavit údaje PKP, jsou-li jednoznačné. Lze zvolit buď pouhé doplnění údajů nebo jejich přepis.

Tisk

V přehledu Účtový rozvrh je specifická i funkce Tisk – není možno tisknout formulář jednoho účtu (Tisk - <F8>), ale jsou zde funkce pro tisk Obratové tabulky a Hlavní knihy.


Tisk – Obratová tabulka CTRL + O

Funkce Tisk – Obratová tabulka slouží k tisku obratové předvahy daného účtu. Nastavíte se na řádek požadovaného účtu a klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete nabídky místního menu a vyberete volbu Obratová tabulka nebo stisknete kombinaci kláves <Ctrl><O> - otevře se dialogové okno Tisk obratové tabulky.

Zde je možno vybrat Období (Účetní období), vybíráte stiskem tlačítka () nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>, otevře se přehled Období. Zde si vyberete požadované období a přenesete stiskem tlačítka Přenos nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>. V položkách Od a Do je pro informaci zobrazen první a poslední den vybraného období. Standardně se přednabízí období, se kterým pracujete. Pokud je daný účet sledován i v cizí měně, bude aktivní i oblast Měna účtu, kde označíte, zda chcete tisknout obratovou tabulku v hlavní měně nebo v cizí měně. Pokud zaškrtnete pole Maska účtů, zpřístupní se i Číslo účtu, zde můžete zadat např. tisk obratové tabulky pro celou syntetiku (př. 211% nebo stačí 211). Obratovou tabulku můžete tisknout za období stavu - po zaškrtnutí pole Za období stavu.

Vlastní tisk zahájíte stiskem tlačítka OK. Vytiskne se obratová tabulka daného účtu.


Tisk – Hl. kniha

Funkce Tisk – Hl. kniha slouží k tisku jednotlivých dokladů účtu na vybraném řádku (Vybraných účtů). Klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete nabídku místního menu a vyberete volbu Hl. kniha… . Nabídne se dialogové okno pro zadání časového rozmezí dle vybraného období.

Časové rozmezí můžete upravit dle vašich požadavků. Standardně je nabízeno časové rozmezí od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. Pod polem "Datum od" je tlačítko "Počáteční stav", které po stisku doplní do "Datum od" počáteční datum období. "Datum do" - v tomto poli se aktuální datum snadno doplní použitím kombinace kláves Ctrl+D.

Vlastní tisk zahájíte stiskem tlačítka OK. Vytiskne se hlavní kniha – jednotlivé doklady vybraného účtu (vybraných účtů).

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export