Účetnictví, FP - Chyba DPH ve verzích 0800 a 0802 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Chyba v DPH ve verzích 0800 a 0802 – týká se CZ plátců DPH

Upozorňujeme uživatele na chybu při účtování faktur přijatých ve verzích 0800 a 0802, týká se účtování z přehledu faktur přijatých i účtování přímo v účetním deníku. Při účtování přijatých faktur tuzemských, které nejsou v režimu přenesení daňové povinnosti, se DPH chybně uplatňuje dle data DUZP nikoliv dle data doručení (pokud je datum doručení vyšší než DUZP).


Doporučená kontrola správného uplatnění DPH:

V přehledu přijatých faktur případně v účetním deníku si zobrazte přes Nastav měsíce DUZP (M) a Datum doručení (M). Zafiltrujte si pomocí řádkového filtru na DUZP (M) <= 8 a Datum doručení (M) = 9. Zkontrolujte prosím přijaté faktury, které jste pořídili nebo účtovali po stažení nové verze 0800 nebo 0802. Na těchto dokladech si zkontrolujte na účetních zápisech (CTRL+U) uplatnění DPH.


Chybu identifikuje i ruční spuštění akce Kontrola dokladů období DPH v přehledu Číselník období DPH. Je-li zapnuta globální konstanta Umožnit spuštění kontroly DPH před aktualizací, uzavřením, tiskem a el.podáním (v Konfigurace/správa systému - Účetnictví - Účetnictví - další, defaultně je od nás nastavena na 1 =zaškrtnuto), tak je spuštění kontroly dokladů DPH nabízeno i před uzavřením, tiskem a el.podáním.


Je-li kontrola dokladů DPH spuštěna nad obdobím 08/2015 (kde jsou chybně zařazené doklady s datumem doručení 09/2015), jsou identifikovány hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Nesoulad mezi obdobím DPH a datumem DUZP případně datumem doručení.


Je-li kontrola dokladů DPH spuštěna nad obdobím 09/2015 (kde naopak chybí doklady s datumem doručení 09/2015), jsou identifikovány hlášením:


Dotaz nebo informativní hláška Doklad má přiřazeno jiné období DPH.


Tip Pro kontrolu můžete využít i kontrolní sloupce Kontrola určení období DPH vzhledem k datumu doručení v přehledech Faktury přijaté a účetní deník. Pokud by bylo období DPH vzhledem k datu doručení určeno chybně, v kontrolních sloupcích bude zobrazeno "CHYBA".

Sloupce ke stažení zde: Kontrolní sloupce.


Z důvodu uvedené chyby byla 21.9.2015 uvolněna ke stažení verze 2.0.2015.0804. Opravná verze opravuje pouze vlastní proces účtování přijatých faktur nebo pořizování přijatých faktur do účetního deníku, neopravuje však doklady, které byly účtovány ve verzích 800 a 802, tyto zůstanou s chybným obdobím DPH.


Oprava chybných dokladů uživatelem :

Opravu chyby lze provést buď ruční opravou období DPH na příslušných dokladech v účetním deníku nebo použitím akce v místní nabídce deníku Změny – Přiřazení období DPH ve vybraných záznamech.

V přehledu faktur lze (od verze 2.0.2015.0804 vč.) chybné faktury odúčtovat a znovu zaúčtovat, tím bude zaručeno správné přednastavení období DPH.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export