Důležité:


Účetní standardy - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Novinka K akcím Kopie dokladu a Hromadná kopie dokladu je přidáno zaškrtávátko storno. Když bude zaškrtnuto, provede se kopie a navíc se změní znaménko +/- u částek v HM, CM a BM.Verze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka V modulu účetní standardy byly provedeny tyto změny:
 • Akce kopírování v přehledu Operace standardizace byl zařazen dialog pro možnost změny data případu a popisu.
 • Akce kopírování v přehledu Operace standardizace byla doplněna o hromadnou akci s možností posunu datumů případu.
 • Je umožněno přepínat se mezi řádky editoru Deník standardu (jako v deníku v účetnictví).
 • Nad číslem účtu se po vybrání čísla účtu doplní Název účtu (jako v deníku v účetnictví).
 • Byla opravena chyba, když bylo nastaveno v editoru Deník standardu, Akce, Konfigurace Oblast standardu přenášet na další řádek, tak se nepřenášela na další řádek.Verze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Novinka Účetní standardy - hromadné změny účtů ve vstupním účtovém rozvrhu standardu byly rozšířeny o:
 • Povaha účtu
 • Rozvaha
 • Výsledovka
 • Splatnost


Novinka Do účetních standardů je přidána možnost alternativně kopírovat označené doklady z účetního deníku a tyto případně upravovat a doplňovat další. Do dialogového okna Období výkazu je přidán nový checkbox Režim kopie deníku. Při Nový jako výchozí nezaškrtnuto. Při tomto režimu ve vstupním deníku se doklady kopírují akcí Kopie do standardů. Přidána vazba na řádky zdrojového dokladu do Operace standardizace.Verze 2.0.2011.0109 ze dne 24.01.2011

Novinka Operace standardizace. Když se zadává "číslo vstupního účtu" přímo z klávesnice, byla doplněna možnost zadat do čísla účtu mezeru. Například "G 123123"


Novinka Účtový rozvrh standardu a vstupní účtový rozvrh standardu.

Bylo doplněno logování:

 • Datum pořízení
 • Datum změny
 • Autor
 • Změnil


Oprava Účetní standardy - při aktualizaci stavů účtů standardů se nedoplňují některé řádky v případě hospodářského roku a posunutého období.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export