Důležité:


Účetní standardy - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


verze 1.0.2008.1236 ze dne 16.12.2008

Novinka Při posunutém období výkazu ve standardech oproti období se, když je nastaveno Včetně počátečního stavu z deníku účetnictví, se v některých případech nenabízely počáteční stavy z deníku. Když je nastaveno Včetně počástečního stavu z deníku účetnictví, je umožněn výběr příslušného období, odkud se mají přenášet počáteční stavy.


Oprava V případě, že je nastavena bilanční měna v účetních standardech, prováděl se v některých případech přepočet kurzem v chybných hodnotách. Opraveno.


verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Ve stavech účtů standardů přibyly sady sloupců Obrat a Kumulovaný zůstatek pro vyhodnocování kumulovaných údajů od počátku období - bez nebo s počátečními stavy.


Novinka Nastav - vazby. V některých přehledech účetních standardů byly doplněny v dialogovém oknu Nastav vazby na návazné přehledy.

Názvy sloupců - byly upřesněny názvy sloupců Číslo vstupního účtu a Číslo účtu 1 standard.


Novinka Období výkazu detail je propojeno na období stavu. Uživatelé, kteří požadují vyhodnocení podle období stavu, mají nyní k dispozici jednoznačné propojení mezi Období výkazu detail a Období stavu. Přibyla nová funkce pro generování Období výkazu detail: Generování podle období stavu, kdy se přeberou názvy Období stavu a je vytvořena jednoznačná vazba na Období stavu. V přehledu Období výkazu detail je nová vazba na Období stavu.


verze 1.0.2008.0501 ze dne 30.4.2008

Novinka Přepínání mezi obdobími výkazů a čísly standardů v Účetních standardech doplněny o hotkey, graficky upraveno.


Novinka Účetní standardy

Nad účtovým rozvrhem vstup je umožněno provádět hromadné změny:

  • typ kurzu
  • kurzový rozdíl
  • číslo účtu 1 standard


verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Novinka Účetní standardy - nezobrazované druhy účetních dokladů.

Nový přehled Nezobrazované druhy účetních dokladů. V tomto přehledu se nabídnou všechny existující druhy účetních dokladů a funkcí Nezobrazovat doklady se označí druhy účetních dokladů, které se nepromítají do účetních standardů. Pro každé období zobrazení lze nastavit jinak. V tomto případu se nemusí provádět storna dokladů (např. při účtování z majetku apod.)


Novinka Účetní standardy - pohledy do pohybů majetku.

V přehledech Operace standardizace a Standardizace chronologicky jsou 2 nové funkce, je aktivní pouze na řádcích dokladu účtovaného z majetku.

  • Pohled na účetní pohyby majetku
  • Pohled na třetí pohyby majetku

Zobrazí se buď účetní nebo třetí pohyb, jehož za účtováním vznikl doklad.


Novinka Přidána možnost přidat k dokladu ve standardech textovou poznámku. V přehledech Operace standardizace a Standardizace chronologicky nová funkce Poznámka, do které lze libovolně dlouhou textovou poznámku napsat nebo zkopírovat.


Novinka V přehledech Operace standardizace, Standardizace chronologicky a Standardizace přehled jsou přidány atributy Autor, Datum pořízení, Změnil a Datum změny stejně jako je v účetním deníku.


Novinka Akce Kopírovat rozvrh, Kopírovat rozvrh vč. druhého účtu a Kopírovat totožné rozvrhy - v editoru doplněna volba Bez zakázaných účtů. Zakázané účty se pak nebudou kopírovat.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export