Účetní standardy - Přechod na EUR (SK)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Závěrka

Pro uzávěrku v modulu Účetní standardy platí obdobné zásady jako pro uzávěrku v modulu Účetnictví. V případě hospodářského roku se musí období výkazu (účetní období pro účetní standardy - rok) rozdělit na 2 období, první období musí končit 31.12.2008 a druhé období musí začínat dnem 1. 1. 2009. K dispozici bude nová volba Účetní standardy, přehled Operace standardizace, akce místního menu Uzávěrka, Spustit uzávěrku při přechodu na euro (tato akce bude přístupná pouze v období výkazů končící dnem 31. 12. 2008. Tato akce po provedení uzávěrky běžným způsobem převede počáteční stavy všech účtů ze slovenských korun na EUR konverzním kurzem kromě účtů, kde bylo účtováno v období výkazů končícím 31. 12. 2008 v měně EUR, zůstatky na těchto účtech se převedou tak, že se převezme hodnota v EUR 1:1, k zůstatku v SKK se nebude přihlížet. Pro potřeby zaúčtování rozdílu z titulu zaokrouhlení bude nutno při provádění uzávěrky zadat 2 účty, a na jeden z nich se zaokrouhlovací rozdíl automaticky zaúčtuje (program automaticky podle znaménka rozdílů určí účet).


Přepočty kurzem

Úprava funkcionality přepočtů kurzem: Pro přepočty kurzem ostatních měn vůči EUR je ošetřeno:

  • v přehledu Standardizace přehled - pokud je zadána bilanční měna (jiná než EUR)
  • při akci Kurzové rozdíly - stavy účtů v přehledu Operace standardizace
  • funkcionalita v diskontech, pokud jsou vedeny v cizí měně.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export